Làm nông nghiệp kiểu Israel

Làm nông nghiệp kiểu Israel

Ở Israel, nông nghiệp là lĩnh vực mà 95% là khoa học và chỉ 5% lao động. Nội dung nổi bật: – Lịch sử Israel [...]