Cô nàng thủ khoa giỏi ngoại ngữ

Cô nàng thủ khoa giỏi ngoại ngữ

Với tổng số điểm 26,75 (Toán: 9,25; Văn: 8; Anh: 9,5), làm tròn thành 27. Đến thời điểm này, Lê Thị Thùy Linh sinh lớp [...]