Đầu tư tiền tỉ, phim “chết” khi ra rạp

Đầu tư tiền tỉ, phim “chết” khi ra rạp

Những bộ phim Việt được Nhà nước đầu tư kinh phí hàng chục tỉ đồng nhưng đến khi ra rạp đều chung tình trạng ế [...]

Các đô thị lớn tại Việt Nam: Bất thường nồng độ Ôzôn

Các đô thị lớn tại Việt Nam: Bất thường nồng độ Ôzôn

Chiều qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) công bố báo cáo hiện tượng môi trường quốc gia 2013 về không khí. Điều đáng [...]